Získání průkazu cyklisty je podmíněno splněním testu, jízd a jízdy zručnosti. O to se pokusili žáci 4. ročník 20. 5. 2019.