Mateřská škola Rozstání oslavila svátek Halloween v maskách. Dopoledne bylo naplněné soutěžemi a hrami. Strašidelný průvod zavítal poděsit školáky zdejí