Součást základní škola při Základní škole a mateřské škole Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace oznamuje otevření dne 25. 5. 2020.

 

Žádáme tímto rodiče o závazné přihlášení svého dítěte k docházce do ZŠ nejpozději do 17. 5. 2020 e-mailem na adresu: skola@skolarozstani.cz nebo zsrozst@posta.pvskoly.cz .

 

Provoz ZŠ od 7 h do 15 h.

 

Začátek vyučování: 7. 45 h.

 

Typ stravování: pouze oběd.

 

Organizační a provozní podmínky včetně čestného prohlášení na www.skolarozstani.cz a v dokumentech ZŠ.

 

 

 

Organizační a provozní podmínky:

 

 

 

·       Minimalizace shromažďování více osob před školou

 

·       Dodržování odstupů 2 m

 

·       Povinnost zakrytí úst a nosu všech osob před budovou školy

 

·       Vstup do budovy umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám

 

·       Povinnost nošení roušek ve společných prostorách školy

 

·       Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 vlastní roušky a sáček na uložení roušky

 

·       Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny

 

·       Neprodleně po přezutí musí každý použít dezinfekci na ruce

 

·       Zákaz vstupu žáků do ZŠ s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19

 

·       Žáci budou po vstupu do školy rozděleni do skupin po maximálně 15 dětech s dodržením zásady 1 žák v lavici ve třídě. Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné do 30. 6. 2020. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.

 

·       V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup nejméně 1, 5 m.

 

·       Při prvním vstupu do ZŠ nutné odevzdat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha - Dokumenty ZŠ)

 

·       ZŠ provedla hygienická opatření proti šíření viru

 

·       Vzdělávací aktivity jsou organizovány pravidelně každý pracovní den:

 

-        dopolední část zajistí vzdělávání žáků vycházející z ŠVP školy

 

-        odpolední část zajistí zájmové vzdělávání vycházející z ŠVP školní družiny

 

·       Je zcela v kompetenci ředitelky školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány (výuka tělesné výchovy v běžné podobě, včetně plavání,  není možná

 

·       Žáci nenavštěvující školu budou nadále pokračovat v distančním vzdělávání (na dálku)

 

·       Škola vede evidenci o docházce žáků. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá školy informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále docházet

 

·       Závěrečné hodnocení žáka na konci školního roku 2019/20 proběhne běžnou formou, zohlední podklady pro hodnocení získané do 10. 3.2020, podpůrně vzdělávání na dálku, podpůrně vzdělávání po obnovení provozu, podpůrně hodnocení výsledků za 1. pololetí 2019/20.

 

·       Bližší informace nejdete na www.msmt.cz