se uskuteční v pondělí 4. 5. 2020 v průběhu dne. Bude obsahovat jen formální část bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Formuláře k zápisu (žádost o přijetí, čestné prohlášení o proočkování a dotazník pro rodiče) naleznete na www.skolarozstani.cz - v sekci Dokumenty - mateřská škola. K těmto formulářům (s uvedením data 4. 5. 2020) přiložte kopii očkovacího průkazu a kopii rodného listu bez nutnosti ověření. 

Přihlášku (5 tiskopisů) je možné doručit od dnešního dne do 4. 5. 2020:

- datovou schránkou na ZŠ a MŠ Rozstání

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (skola@skolarozstani.cz)

- poštou

- osobním podáním do poštovních schránek na budově MŠ nebo ZŠ Rozstání.

Výsledky přijímacího řízení do MŠ budou zveřejněny dne 31. 5. 2020 na úřední desce a webových stránkách školy.