Ředitelství Základní školy a mateřské školy Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace rozhodlo po dohodě se zřizovatelem Obcí Rozstání o otevření součásti mateřská škola od 11. 5. 2020 při počtu nejméně 5 dětí.

 

Žádáme tímto rodiče o závazné přihlášení svého dítěte k docházce do MŠ nejpozději do středy 6. 5. 2020 e-mailem na adresu: msrozstan@seznam.cz nebo skola@skolarozstani.cz .

 

Provoz MŠ od 7 h do 16 h.

 

Typ stravování: běžné.

 

Organizační a provozní podmínky:

 

·       Minimalizace shromažďování více osob před školou

 

·       Dodržování odstupů 2 m

 

·       Povinnost zakrytí úst a nosu všech osob před budovou školy

 

·       Vstup jen 1 zákonného zástupce pouze do šatny MŠ v roušce na pouze nezbytně nutnou dobu (předání, vyzvednutí); po vstupu použití dezinfekce

 

·       Zákaz vnášení vlastních hraček do MŠ

 

·       Rouška dítěte je odložena do vlastního sáčku do šatní skříňky dítěte

 

·       Pohyb dětí a ped. pracovníků v prostorách MŠ je bez roušek

 

·       Po převlečení a přezutí důkladné mytí rukou vodou a tekutým mýdlem

 

·       Zákaz vstupu dětem do MŠ s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19, tzv. ranní filtr

 

·       MŠ provedla preventivní hygienická opatření proti šíření viru

 

·       Při prvním vstupu do MŠ nutné odevzdat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha - Dokumenty MŠ)