MODERNÍ ŠKOLA

Základní škola a mateřská škola Rozstání byla od 1. 2. 2011 zapojena do projektu EU Peníze školám. Celý projekt byl zaměřen na 7 prioritních oblastí. Naše škola se zaměřila ve svém projektu Moderní škola na inovaci a zkvalitnění výuky v oblasti matematické gramotnosti, cizích jazyků, přírodních věd a ICT. Cílem byla modernizace výuky nejen po technické stránce, nákup moderních vyučovacích prostředků, ale také co do využívání nových metod a forem práce. Výuka probíhá dle nejnovějších trendů s využíváním pomůcek vytvořených pedagogy. Do projektu se zapojilo 100% pedagogů. Za celou dobu projektu škola vyprodukovala 348 kusů pomůcek pro vybrané předměty. Jednalo o pomůcky zpracované pro interaktivní tabule. V neposlední řadě se škola soustředila také na vzdělávání pedagogických pracovníků. Škola obdržela dotaci přesahující 400 000 Kč. Doba trvání projektu byla do 31. 7. 2013.

Šablony EU Peníze do škol

Do projektu bylo zapojeno 100% pedagogů základní školy.

Mgr. Ivana Bezděková 1 x šablona – IV/ 2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol
 

1/2 šablony – III/3
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Mgr. Miloslava Vystavělová 1 x šablona – IV/ 2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol
  1/2 šablony – III/3
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Mgr. Jitka Sedláčková 1x šablona – II/2
Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
  1 x šablona – V/2
Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
  1 x šablona II/3
Metodický kurz pro učitele cizích jazyků    

 

Projekt EU