Zápis do mateřské školy Rozstání

se bude konat od pondělí 3. 5. 2021 do pátku 7. 5. 2021 do 12 h. Bude obsahovat jen formální část bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Formuláře k zápisu (žádost o přijetí, čestné prohlášení o proočkování a dotazník pro rodiče) naleznete na www.skolarozstani.cz – Dokumenty – mateřská škola.

 K těmto formulářům (s uvedením data 3. 5. 2021) přiložte kopii očkovacího průkazu a kopii rodného listu bez nutnosti ověření.

Přihlášku (5 tiskopisů) je možné doručit od dnešního dne do 7. 5. 2021 do 12 h:

                                    - datovou schránkou na ZŠ a MŠ Rozstání

                             - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem              

                               (reditelka@skolarozstani.cz)

                             - poštou

                             - osobním podáním v budově MŠ nebo ZŠ Rozstání

 

Výsledky přijímacího řízení do MŠ budou zveřejněny dne 31. 5. 2021 na úřední desce a webových stránkách školy.