Roční plán školních akcí

Září

Zahájení projektu "Školní mléko" - ZŠ

Projekt Evropský den jazyků 23. - 27. 9. 2019 - ZŠ

Projekt Barevný týden 16. - 20. 9. 2019 - ZŠ

DDH Prostějov - 1. část - 18. 9. 2019 - ZŠ jen 3. a 4.r.

Návštěva a prohlídka ZŠ - 9 9. 2019 - MŠ

Celoroční sbírání - zahájení projektu 2. 9. 2019 - ZŠ

Narozeninové párty v MŠ

Zahájení projektu "Ovoce do škol" - ZŠ

Projekt - Dobré ráno, dobrý den - MŠ

Cvičný požární poplach - 4. 9. 2019 - ZŠ

Podzimní výzdoba školy - ZŠ a MŠ

Divadelní představení Babiččiny pohádky - 18. 9. 2019 - MŠ

Slavnostní zahájení školního roku 2019/20 - 2. 9. 2019

Říjen

Zahájení práce zájmových útvarů - ZŠ

Projekt Den stromů 21. - 25. 10. 2019 - ZŠ

IRIS - Dobrou noc, ježku! - vzdělávací program - 25. 10. 2019 - ZŠ, MŠ

Narozeninové párty v MŠ

Halloween a karneval masek - 31. 10. 2019 - Šd, MŠ

Projekt Paprsek kouzlí a čaruje - říjen 2019 - MŠ

Vykrajování dýní - výzdoba MŠ, ZŠ a okolí - MŠ (tvořivá dílna pro děti a jejich rodiče) a ZŠ

Cukroví pro mámu a tátu na tvořivou dílnu - MŠ

Výtvarná soutěž - Děti, pozor, červená! - MŠ, ZŠ

Listopad

Maňáskové divadlo - Krteček a kolo - 5. 11. 2019 - MŠ

Rozsvícení vánočního stromu u OÚ - 30. 11. 2019 - ZŠ, MŠ

Narozeninové párty v MŠ

Maňáskové divadlo - O veliké řepě - 27. 11. 2019 - MŠ

Ukázka exotických zvířat - 1. 11. 2019 - ZŠ

Divadelní představení v Pv - Dlouhý, Široký a Bystrozraký - 12. 11. 2019 - MŠ a ZŠ

Maňáskové divadlo - 3 x vlk - 19. 11. 2019 - MŠ

Prosinec

Zdobení školního stromečku 2. 12. 2019 - ZŠ a MŠ

Projekt Advent 12. 12. - 20. 12. 2019 - ZŠ

Příchod Mikuláše s nadílkou - ZŠ, MŠ

Vánoční výstava 16. - 19. 12. 2019 - ZŠ, MŠ

Narozeninové párty v MŠ

Vánoční nadílka s vánoční besídkou 20. 12. 2019 - ZŠ

Pečení perníčků - Šd

Projekt Sluníčko a Vánoce - prosinec 2019 - MŠ

Pečení vánočního perníku - MŠ

Maňáskové divadlo - Skřítek Vítek - 2. 12. 2019 - MŠ

Vánoční nadílka - 18. 12. 2019 - MŠ

Zimní výzdoba - ZŠ a MŠ

Výchovný koncert Marka Soldána - 10. 12. 2019 - ZŠ a MŠ

Leden

Narozeninové párty v MŠ

Předání pololetního vysvědčení 31. 1. 2020 - ZŠ

Projekt Sluníčko a sněhulák - leden 2020 - MŠ

Návštěva žáků 1. ročníku v ZŠ Rozstání - MŠ

Soutěž o nejkrásnějšího sněhuláka

Únor

Masopustní karneval - Šd a MŠ

Narozeninové párty v MŠ

Nejkrásnější maska MŠ

Maškarní ráj, aneb tanči si a hraj - 25. 2. 2020 - MŠ

Březen

Narozeninové párty MŠ

Projekt Voláme tě, sluníčko - březen 2020 - MŠ

Vynášení Moreny - MŠ

Balonkový klaun - 4. 3. 2020 - MŠ

Jarní výzdoba - ZŠ a MŠ

Duben

Příprava programu ke Dni matek - ZŠ, MŠ

Zápis žáků do 1. ročníku 1. 4. 2020 - ZŠ

Projekt Svátky jara - ZŠ

Den Země - projekt ZŠ

Projekt Den matek - ZŠ

Velikonoční výstava 6. 4. - 8. 4. 2020 - ZŠ, MŠ

Vítání občánků na OÚ - ZŠ

Narozeninové párty v MŠ

Focení žáků - ZŠ a MŠ

Divadelní představení v Kině Metro 70 Prostějov - 28. 4. 2020 - ZŠ a MŠ

Květen

Oslava Dne matek 7. 5. 2020 - ZŠ, MŠ

Zápis k předškolnímu vzdělávání do MŠ - 4. 5. 2020

Narozeninové párty v MŠ

Červen

DDH Prostějov – 2.fáze - ZŠ - 3. a 4. r.

Dětské zábavné dopoledne - 19. 6. 2020 - ZŠ, MŠ

Projekt Veselé sportování – Olympiáda Rozstání 2020 - 29. 6. 2020 - ZŠ, MŠ

Cvičení v přírodě - ZŠ

Slavnostní ukončení školního roku s předáním vysvědčení 30. 6. 2020 - ZŠ

Vyhodnocení sběrových soutěží s cenami 30. 6. 2020 - ZŠ

Projekt Sluníčko nám svítí na cestu - červen 2020 - MŠ

Narozeninové párty - MŠ

Školní výlet - ZŠ a MŠ

Oslava Dne dětí - 1. 6. 2020