JÍDLO JE VYDÁVÁNO POUZE DO VLASTNÍCH JÍDLONOSIČŮ, KTERÉ JSOU K TOMU URČENY A JSOU ČISTÉ.


JÍDLO JE VYDÁVÁNO POUZE V DOBĚ OD 11.00 DO 11.20 HOD.


V PŘÍPADĚ, ŽE JÍDLO VE STANOVENÉ DOBĚ NEBUDE VYZVEDNUTO, NEBUDE JIŽ VYDÁNO.


V ROZSTÁNÍ DNE 1. 9. 2017


Ludvika Vránová,
vedoucí školní jídelny