Informatika nově

1.05.2024 21:32:03  

Jedním z předmětů žáků 4. ročníku je Informatika, která se od 1. 9. 2023 vyučuje nově. Žáci kódují, šifrují, malují a píší digitálně a také staví pohyblivé programovatelné výtvory z Lega.