Výchovný koncert Marka Soldána 2023

16.11.2023 14:09:07  

Dne 15. 11. 2023 si děti ZŠ a MŠ zazpívaly řadu nejznámějších pohádkových písniček při výchovném koncertu Marka Soldána.