Školní vzdělávací program MŠ

Kouzelné sluneční paprsky


Zastav se, rozhlédni a naslouchej...

Rámcové cíle

  1. Rozvíjení dítěte, jeho učení a poznání.
  2. Osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost
  3. Získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí.


     Školním vzdělávacím programem
Kouzelné sluneční paprsky představujeme dětem svět kolem nás se zaměřením na ekologii. Pozorováním, pokusy, hrou, prohlížením knih a tématických obrázků, pracovní, výtvarnou i hudební činností chceme dětem přiblížit přírodní jevy, faunu, flóru, architekturu, typologii obyvatel naší planety, poznat a zapojit se do oslav všech svátků a uvědomit si sama sebe, naučit se vnímat ostatní děti a dospělé, žít s nimi v souladu, spolupracovat a vytvářet mezilidské vztahy a morální hodnoty. Protože víme, že mnoho poznatků získávají děti ve svých rodinách, rozhodli jsme se je využít při práci v mateřské škole a dát jim ucelený charakter. Činnosti v MŠ organizujeme tak,aby se děti cítily bezpečně a spokojeně. Umožňujeme dětem bavit se přirozeným způsobem, podporujeme dětskou zvídavost a radost ze získávání nových poznatků. Spontánní i řízené aktivity jsou vzájemně provázané a vyvážené, v menších skupinkách dětí nebo individuálně probíhá didakticky zacílená činnost.  

Vzdělávací obsah odpovídá věku, úrovni rozvoje a možnostem dětí, vychází z jejich potřeb a zkušeností jim blízkých. 

  

 Obsah  

       Obsahem kurikula je rozpracování jednotlivých témat a podtémat do tématických částí, které jsou naplňovány vzdělávacími cíli z 5 oblastí podpory zdraví (biologické, psychologické, mezilidských vztahů, sociálně kulturní a enviromentální) - forma  realizace vzdělávacích obsahů.

6 projektů:

  1. Dobré ráno, dobrý den, jak sluníčko na obloze se usmějem.  Pohladíme kamarády a budeme se mít rádi!
  2. Paprsek  kouzlí a čaruje
  3. Sluníčko a Vánoce
  4. Sluníčko a sněhulák
  5. Voláme tě sluníčko!
  6. Sluníčko nám svítí na cestu

Úplná verze Školního vzdělávacího programu je k nahlédnutí v MŠ.