Pokyny pro výdej jídel do jídlonosičů

  • Jídlo je vydáváno jen DO VLASTNÍCH JÍDLONOSIČŮ, které jsou k tomu určeny a jsou ČISTÉ.
  • Čas výdeje jídla je pouze v době OD 11.00 DO 11.20 H.
  • V PŘÍPADĚ, ŽE JÍDLO VE STANOVENÉ DOBĚ NEBUDE VYZVEDNUTO, NEBUDE JIŽ VYDÁNO!


V ROZSTÁNÍ DNE 1. 9. 2022
Jaroslava Marková, vedoucí Šj