Školní jídelna

Typ školní jídelny: jídelna s vývařovnou

Adresa:

Rozstání 25
798 62 Rozstání
IZO: 103 219 013
IČ provozovny: 1002547407

582 395 418

E-mail: jidelna@skolarozstani.cz

Celková kapacita ŠJ: 100 jídel
Počet stravovaných žáků ZŠ ve šk.roce 2022/23: 30
Počet stravovaných žáků MŠ ve šk.roce 2022/23 k 1. 9. 2022: 25

Provozní doba: 11.00 – 14.00 h
Doba výdeje obědů cizím strávníkům: 11.00 – 11.20 h

Školní jídelna s kuchyní připravuje dopolední a odpolední svačiny pro MŠ, dopolední svačiny pro ZŠ a obědy pro celý subjekt.
Školní jídelna zajišťuje vaření cizím strávníkům v rámci doplňkové činnosti – „hostinská činnost“.

Ceny stravného platné od 1. 9. 2022:
Upravené na základě novelizace vyhlášky č. 107/2005 v platném znění a neustále zvyšujícím se cenám potravin.

  Svačina

Oběd

Svačina Pitný režim Celkem
 
 
 - děti do 6 let  
  • Celodenní
11,- Kč 25,- Kč 11,- Kč - Kč 47,- Kč/den
  • Polodenní
11,- Kč 25,- Kč --- - Kč 36,- Kč/den
  • Ranní
11,- Kč --- --- - Kč 11,- Kč/den
 - děti do 7 let          
  • Celodenní
11,- Kč 35,- Kč 11,- Kč - Kč 57,- Kč/den
  • Polodenní
11,- Kč 35,- Kč --- - Kč 46,- Kč/den
ZŠ - děti do 10 let 15,- Kč 35,- Kč --- 30,- Kč  
ZŠ - děti do 11 let 15,- Kč 40,- Kč --- 30,- Kč  
Zaměstnanci:   50,- Kč   ---  
Cizí strávníci:   85,- Kč   ---  
Seznam alergenů je rovněž uveden spolu s jídelníčkem na nástěnce Školní jídelny, Mateřské školy a naleznete jej i na internetu.

ke stažení: ALERGENY

Zaměstnanci:
Marková Jaroslava - vedoucí Šj
Ambrožová Marie - kuchařka

Školní jídelna