Rozvrh hodin

 

ROČNÍK HODINY PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
1. 1. Čj Čj Čj Čj Čj
2. M M M M Čj
3. Prv Čj Čj Čj Prv
4. Tv Vv Tv Hv Pv

 

ROČNÍK HODINY PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
2. 1. Čj Čj Čj Čj Čj
2. M M M M M
3. Prv Čt Čt Čt Prv
4. Tv Vv Tv Hv Pv
5. Čt     Čt  

 

ROČNÍK HODINY PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
3. 1. Čj Čj Čj Čj Čj
2. Aj Čt Aj M Aj
3. Prv Prv Tv Prv Čt
4. Hv Čt Vv Tv
5. M M M   M

 

ROČNÍK HODINY PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK
4. 1. Čj Čj Čj Čj Čj
2. Aj Vl Aj M Aj
3. Čt Tv Vl
4. Hv Čt Vv Tv
5. M M M Vv M
6.   IKT      

 LEGENDA: 

   Mgr. Vystavělová Miloslava   Mgr. Bezděková Ivana   Mgr. Sedláčková Jitka

 

Čj - Český jazyk
 - Matematika
Aj  - Anglický jazyk
Čt - Čtení
Prv - Prvouka
Tv - Tělesná výchova
Vv - Výtvarná výchova
Hv - Hudební výchova
IKT - Informační a komunikační technologie
Pč - Pracovní činnosti
 - Přírodověda
Vl - Vlastivěda