Zájmové kroužky

 V současné době dobíhají kroužky zaplacené před začátkem pandemie. Nové kroužky by měly začít od října 2021

 NÁBOŽENSTVÍ
Pondělí 12.45 hod
DOUČOVÁNÍ Středa 13.00 hod
ANGLICKÝ JAZYK   BUDE UPŘESNĚNO
HRA NA FLÉTNU   BUDE UPŘESNĚNO 
 KERAMIKA   BUDE UPŘESNĚNO
VÝTVARNÉ HRÁTKY   BUDE UPŘESNĚNO