Zájmové kroužky

 V současné době dobíhají kroužky zaplacené před začátkem pandemie. Nové kroužky by měly začít od října 2021

 NÁBOŽENSTVÍ
Středa 13.45 h
DOUČOVÁNÍ Pondělí (středa) 13.00 h
DRAMATICKÝ KROUŽEK  Čtvrtek 13.00 h
HRA NA FLÉTNU  Pondělí 13.00 h 
 KERAMIKA  Individuální termíny 13.00 h
VÝTVARNÉ HRÁTKY V rámci Šd  Průběžně