Základní škola

Typ školy: základní málotřídní s 1. stupněm (1. až 4. ročník ve 2 třídách)
ZŠ je bez specializace, bez rozšířené výuky

Adresa:
Rozstání 25
798 62 Rozstání
IZO: 102 579 989

+420 582 395 418

skola@skolarozstani.cz

Provozní doba: 7.00 – 16.00 h
Celková kapacita ZŠ: 55 žáků

Počet žáků ve školním roce 2023/24: 
I.  třída (1. a 2. r.) –  13 žáků
II. třída (3. a 4. r.) –  12 žáků

Celkem 25 žáků

Výuka v základní škole ve školním roce 2023/2024 probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu pod názvem „Veselá škola“ s platností od 1. 9. 2023, č. j. ZSROZ/280/23. Celý školní vzdělávací program je přístupný veřejnosti. Je uložen u ředitele školy a na chodbě školy.

Zaměstnanci:
Vystavělová Miloslava, Mgr. – ředitelka ZŠ a MŠ, třídní učitelka 3. a 4. ročníku
Bezděková Ivana, Mgr. – třídní učitelka 1. a 2. ročníku
Sedláčková Jitka, Mgr. – učitelka
 Laštovicová Eliška– školnice ZŠ

Urban Iva - asistent pedagoga