Zápis do 1.ročníku ZŠ

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

v Základní škole a mateřské škole Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace – součást základní škola

Ředitelka Základní škola a mateřské školy Rozstání, okres Prostějov, příspěvkové organizace Mgr. Miloslava Vystavělová vyhlašuje výsledky přijímacího řízení k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2023/2024 a v souladu s ustanovením §183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb., Školský zákon, zveřejňuje seznam uchazečů, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem:

1

Přijat

6

Přijat

7

Přijat

8

Přijat

9

Přijat

10

Přijat

11

Přijat

Rozstání 13. dubna 2023                                                                 Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy