Organizace školního roku

ŠKOLNÍ ROK 2022 / 23

PRÁZDNINY
Zahájení: 1. září 2022.
Konec 1. pololetí: 31. ledna 2023.
Konec školního roku: 30. června 2023.

Provoz ZŠ a školní družiny bude ukončen ve čtvrtek 30. června 2023.
Provoz školní jídelny a MŠ končí v pátek 4. července 2023.
Školní rok 2023 / 24 v ZŠ i MŠ bude zahájen ve čtvrtek 4. září 2023.

Státní svátky / volné dny:
Den české státnosti: 28. 9. 2022
Den vzniku samostatného československého státu: 28. 10. 2022
Den boje za svobodu a demokracii: 17. 11. 2022
Velký pátek: 7. 4. 2023
Velikonoční pondělí: 10. 4. 2023
Svátek práce: 1. 5. 2023
Den vítězství: 8. 5. 2023

Podzimní prázdniny: 26. říjen a 27. říjen 2022.
MŠ bude v provozu.

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2022 - 2. ledna 2023.
MŠ bude uzavena, vyučování a provoz ZŠ a MŠ začne v úterý 3. ledna 2023.

Pololetní prázdniny: 3. února 2023.
MŠ bude v provozu.

Jarní prázdniny: 13. března - 19. března 2023.
MŠ bude v provozu.

Velikonoční prázdniny: 6. dubna 2023.
MŠ nebude v provozu.

Letní prázdniny: 1. července 2023 - 31. srpna 2023.

Investice do rozvoje vzdělání