Organizace školního roku

ŠKOLNÍ ROK 2021 / 22

PRÁZDNINY
Zahájení: 1. září 2021.
Konec 1. pololetí: 31. ledna 2022
Konec školního roku: 30. června 2022.

Provoz ZŠ a školní družiny bude ukončen ve čtvrtek 30. června 2022.
Provoz školní jídelny a MŠ končí v pátek 8. července 2022.
Školní rok 2022 / 23 v ZŠ i MŠ bude zahájen ve čtvrtek 1. září 2022

Státní svátky / volné dny:
Den české státnosti: 28.9.2021
Den vzniku samostatného československého státu: 28.10. 2021
Den boje za svobodu a demokracii: 17.11.2021
Velký pátek: 15.4.2022
Velikonoční pondělí: 18.4.2022
Svátek práce: 1.5.2022
Den vítězství: 8.5.2022

Podzimní prázdniny: 27. říjen a 29. říjen 2021.
MŠ bude v provozu

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2021 - 2. ledna 2022.
MŠ bude uzavena, vyučování a provoz ZŠ a MŠ začne v pondělí 3. ledna 2022.

Pololetní prázdniny: 4. února 2022.
MŠ bude v provozu

Jarní prázdniny: 7. března - 13. března 2022
MŠ bude v provozu

Velikonoční prázdniny: 14. dubna 2022.
MŠ nebude v provozu

Letní prázdniny: 1. července 2022 - 31. srpna 2022.

Investice do rozvoje vzdělání