Organizace školního roku

ŠKOLNÍ ROK 2023 / 24

PRÁZDNINY
Zahájení: 4. září 2023.
Konec 1. pololetí: 31. ledna 2024.
Konec školního roku: 28. června 2024.

Provoz ZŠ a školní družiny bude ukončen v pátek 28. června 2024.
Provoz školní jídelny a MŠ končí v pátek 28. června 2024.
Školní rok 2024 / 25 v ZŠ i MŠ bude zahájen v pondělí 2. září 2024.

Státní svátky / volné dny:
Den české státnosti: 28. 9. 2023
Den vzniku samostatného československého státu: 28. 10. 2023
Den boje za svobodu a demokracii: 17. 11. 2023
Velký pátek: 29. 3. 2024
Velikonoční pondělí: 1. 4. 2024
Svátek práce: 1. 5. 2024
Den vítězství: 8. 5. 2024

Podzimní prázdniny: 26. říjen a 27. říjen 2023.
MŠ bude v provozu.

Vánoční prázdniny: 23. prosince 2023 - 2. ledna 2024.
MŠ bude uzavena, vyučování a provoz ZŠ a MŠ začne ve středu 3. ledna 2024.

Pololetní prázdniny: 2. února 2024.
MŠ bude v provozu.

Jarní prázdniny: 5. února - 11. února 2024.
MŠ bude v provozu.

Velikonoční prázdniny: 28. března 2024.
MŠ nebude v provozu.

Letní prázdniny: 29. června 2024 - 1. září 2024.

Investice do rozvoje vzdělání