Dramatický kroužek 23

25.05.2023 14:21:56  

Žáci navštěvující dramatický kroužek vyrazili za hezkého počasí k plnění úkolů na školní zahradu.