Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace

Adresa

Rozstání 25, 79862

Kontakt

Tel.: +420 582 395 418

email: skola@skolarozstani.cz

 

IČ: 70983968

DIČ: CZ70983968

REDIZO: 600120236

Úvodní foto

Projekt EU 

 

Součást základní škola při Základní škole a mateřské škole Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace oznamuje otevření dne 25. 5. 2020.

 

 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace rozhodlo po dohodě se zřizovatelem Obcí Rozstání o otevření součásti mateřská škola od 11. 5. 2020 při počtu nejméně 5 dětí.

 

Žádáme tímto rodiče o závazné přihlášení svého dítěte k docházce do MŠ nejpozději do středy 6. 5. 2020 e-mailem na adresu: msrozstan@seznam.cz nebo skola@skolarozstani.cz .

 se uskuteční v pondělí 4. 5. 2020 v průběhu dne. Bude obsahovat jen formální část bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Formuláře k zápisu (žádost o přijetí, čestné prohlášení o proočkování a dotazník pro rodiče) naleznete na www.skolarozstani.cz - v sekci Dokumenty - mateřská škola. K těmto formulářům (s uvedením data 4. 5. 2020) přiložte kopii očkovacího průkazu a kopii rodného listu bez nutnosti ověření. 

Přihlášku (5 tiskopisů) je možné doručit od dnešního dne do 4. 5. 2020:

- datovou schránkou na ZŠ a MŠ Rozstání

Z důvodu nízkého počtu žáků po dohodě se zřizovatelem bude součást mateřská škola v období od 1. 4. 2020 uzavřena do odvolání. O dalším postupu budete informováni. Zákonní zástupci mohou v tomto období čerpat "ošetřovné".

Z důvodu nízkého počtu žáků po dohodě se zřizovatelem bude součást mateřská škola i nadále v období od 24. 3. 2020 do 1. 4. 2020 uzavřena. Do 1. 4. 2020 informujte e-mailem (ne telefonicky) mateřskou školu o následném případném zájmu o docházku do mateřské školy v období od 2. 4. 2020. O dalším postupu budete znovu informováni. Zákonní zástupci mohou v tomto období čerpat "ošetřovné".

Kontaktní e-maily: skola@skolarozstani.cz,

Z důvodu nízkého počtu žáků po dohodě se zřizovatelem bude součást mateřská škola v období od 17. 3. 2020 do 23. 3. 2020 uzavřena. Do 23. 3. 2020 informujte e-mailem mateřskou školu o následném případném zájmu o docházku do mateřské školy od 24. 3. 2020. O dalším postupu budete informováni. Současně bude přerušeno vaření cizím strávníkům. Pokyny k čerpání "ošetřovného" naleznete v sekci Dokumenty - Základní škola.

Prosíme rodiče, kteří neobdrželi informační emaily od Základní školy Rozstání, nechť kontaktují školu na adresy: skola@skolarozstani.cz, zsrozst@posta.pvskoly.cz. Děkujeme.

Ředitelka ZŠ Rozstání nově potvrzuje formuláře na ošetřovné elektronicky bez nutnosti dostavit se do školy. Žádosti o jeho vystavení zasílejte emailem. Další informace o ošetřovném naleznete v sekci Dokumenty - Základní škola.

Formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení" potvrzuje ředitelka školy na místě. Informace o ošetřovném v sekci Dokumenty - Základní škola.

Ředitelka ZŠ a MŠ Rozstání oznamuje, že na základě Mimořádného opatření MZ ČR bude součást základní škola od 11. 3. 2020 uzavřena na dobu neurčitou. Důrazně žádáme rodiče o kontaktování školy e-mailem na tyto adresy: zsrozst@posta.pvskoly.cz a skola@skolarozstani.cz. Takto budou poskytovány další bližší informace a domácí samostatná práce.

Dne 25. 2. 2020 se děti mateřské školy zúčastnily masopustního karnevalu v tělocvičně školy.

Dne 14. 2. 2020 zavítalo do ZŠ a MŠ mobilní planetárium s připraveným vzdělávacím programem.

Výroba královských korun žáky školní družiny v měsíci únor 2020.

Únorová divadelní představení probíhající v mateřské škole Rozstání.

Oblíbeným tématem školáků je vesmír, který zpracovali v měsíci únor 2020.

Děti mateřské školy vyráběly v únoru masopustní masky.

Dne 4. 2. 2020 proběhl v budově základní školy výchovný koncert Marka Soldána pro děti ZŠ a MŠ Rozstání.

Ve čtvrtek 30. 1. 2020 obdrželi všichni žáci ZŠ Rozstání za svou práci pololetní vysvědčení. Následující den si užili jednodenní pololetní prázdniny.

Žáci 1. - 4. ročníku měli možnost 27. 1. 2020 přímo ve třídě shlédnout 3D promítání filmu z podmořského světa.

Tentýž den 9. 1. 2020 zavítali za sněhem i školáci v rámci školní družiny.