Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace

Adresa

Rozstání 25, 79862

Kontakt

Tel.: +420 582 395 418

email: skola@skolarozstani.cz

 

IČ: 70983968

DIČ: CZ70983968

REDIZO: 600120236

Úvodní foto

Projekt EU 

V úterý 12. 11. 2019 se vypravily děti ZŠ a MŠ Rozstání do kina Metro 70 do Prostějova na divadelní představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký.

Ve středu 7. 11. 2019 se školáci vypravili zkontrolovat a ošetřit lípu, kterou sázeli před rokem u příležitosi 100. výročí vzniku Československa.

Školáci v hodině pracovních činností dlabali a dotvářeli své vlastní dýně.

V rámci svátku Halloween 1. listopadu zavítala za dětmi ZŠ a MŠ naše bývalá žačka, aby představila chov cizokrajných zvířat.

Obě součásti, mateřská a základní škola, slavily svátek Halloween. Nechybělo vzájemné strašení.

V pátek 25. 10. 2019 se konala pro děti základní a mateřské školy beseda Ekocentra Iris Prostějov s názvem "Dobrou noc, ježku!".

Dne 19. října 2019 proběhla v mateřské škole tvořivá podzimní dílna pro děti a jejich rodiče.

V říjnu děti mateřské školy pekly pro rodiče sladké překvapení.

Tak jako žáci základní školy, tak i děti mateřské školy vyráběly v říjnu ozdoby z dýní.

Dne 18. 9. 2019 absolvovali žáci 3. a 4. ročníku první část výuky na dětském dopravním hřišti v Prostějově. Kromě teoretické výuky školáci trénovali praktickou jízdu, jízdu zručnosti. Navštívili lanové centrum, trampolíny, vyzkoušeli jízdu na motokárách a jiných vozidlech.

Děti mateřské a základní školy se zapojily do výtvarné soutěže "Děti, pozor, červená!".

Dne 18. 9. 2019 se  mateřské škole Rozstání uskutečnilo první divadelní představení.

Školáci zdobili dýně ve školní družině věnované paní Maršálkovou.

Třetí projekt věnovaný přírodě se nazývá "Den stromů". Probíhal v ZŠ Rozstání ve druhé polovině října 2019.

Druhým zářijovým projektem je "Evropský den jazyků" provazující předměty - český jazyk, anglický jazyk, matematiku, výtvarnou a hudební výchovu.

Podzimní hrátky ovládly i školní družinu.

Jedním z prvních projektů základní školy je "Barevný podzim" naplněný aktivitami: soutěž v počtu oblečení dle barev, tvoření podzimních básní, podzimní vyrábění i zpívání.

Žáci 4. ročníku využili svých nových poznatků a v rámci českého jazyka sami vytvořili podle pracovního postupu indiánskou čelenku.