Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace

Adresa

Rozstání 25, 79862

Kontakt

Tel.: +420 582 395 418

email: skola@skolarozstani.cz

 

IČ: 70983968

DIČ: CZ70983968

REDIZO: 600120236

Úvodní foto

Projekt EU 

Na základě Usnesení vlády ČR č. 408/2020 Sb. dochází k uzavření součásti Základní škola v období od 14. 10. 2020 do 1. 11. 2020. V tomto období bude probíhat distanční výuka. Běžná výuka by měla být zahájena 2. 11. 2020.

Škola bude kontaktovat zákonné zástupce e-mailem. Při potížích s prací na počítači, s internetem a s tiskem budou po vzájemné dohodě jednotlivé materiály předávány vyučujícími.

V tuto dobu bude uzavřena pro žáky školy školní jídelna a školní družina.

V týdnu od 26. 10. do 30. 10. 2020 výuka nebude probíhat, jedná se o dny volna a školní prázdniny.

Také mateřská škola zahájila svoji činnost dne 1. 9. 2020.

Slavnostní zahájení školního roku 2020/21 v ZŠ Rozstání proběhlo 1. 9. 2020 na chodbě školy za účasti rodičů žáků 1. ročníku a zástupců Obce Rozstání.

Starší školáci uvítali prvňáčky připraveným programem.

Dne 26. 6. 2020 proběhlo slavnostní ukončení školního roku spojené s předáním závěrečného vysvědčení a vyhlášením vítězů ve sběrových aktivitách.

Žáci 4. ročníku obdrželi v upomínku na Základní školu Rozstání speciální trička.

V červnu se uskutečnilo pasování předškoláků na školáky v ZŠ a MŠ Rozstání.

Dne 25. 5. 2020 se většina školáků vrátila do lavic Základní školy Rozstání.

Pro doplnění OSSZ Prostějov uvádí, že plánovaná rekonstrukce školy (příp. jiné plánované provozní akce) ani ředitelské volno nejsou důvody uvedené v ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (tj. havárie, mimořádné opatření při epidemii, jiná nepředvídaná událost), s nimiž je spojen nárok na ošetřovné. V tomto případě nejde o situaci nepředvídanou. Právní úprava zákonem č. 133/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tento rámec nepřekračuje.

 

Součást základní škola při Základní škole a mateřské škole Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace oznamuje otevření dne 25. 5. 2020.

 

 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace rozhodlo po dohodě se zřizovatelem Obcí Rozstání o otevření součásti mateřská škola od 11. 5. 2020 při počtu nejméně 5 dětí.

 

Žádáme tímto rodiče o závazné přihlášení svého dítěte k docházce do MŠ nejpozději do středy 6. 5. 2020 e-mailem na adresu: msrozstan@seznam.cz nebo skola@skolarozstani.cz .

 se uskuteční v pondělí 4. 5. 2020 v průběhu dne. Bude obsahovat jen formální část bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Formuláře k zápisu (žádost o přijetí, čestné prohlášení o proočkování a dotazník pro rodiče) naleznete na www.skolarozstani.cz - v sekci Dokumenty - mateřská škola. K těmto formulářům (s uvedením data 4. 5. 2020) přiložte kopii očkovacího průkazu a kopii rodného listu bez nutnosti ověření. 

Přihlášku (5 tiskopisů) je možné doručit od dnešního dne do 4. 5. 2020:

- datovou schránkou na ZŠ a MŠ Rozstání

Z důvodu nízkého počtu žáků po dohodě se zřizovatelem bude součást mateřská škola v období od 1. 4. 2020 uzavřena do odvolání. O dalším postupu budete informováni. Zákonní zástupci mohou v tomto období čerpat "ošetřovné".

Z důvodu nízkého počtu žáků po dohodě se zřizovatelem bude součást mateřská škola i nadále v období od 24. 3. 2020 do 1. 4. 2020 uzavřena. Do 1. 4. 2020 informujte e-mailem (ne telefonicky) mateřskou školu o následném případném zájmu o docházku do mateřské školy v období od 2. 4. 2020. O dalším postupu budete znovu informováni. Zákonní zástupci mohou v tomto období čerpat "ošetřovné".

Kontaktní e-maily: skola@skolarozstani.cz,

Z důvodu nízkého počtu žáků po dohodě se zřizovatelem bude součást mateřská škola v období od 17. 3. 2020 do 23. 3. 2020 uzavřena. Do 23. 3. 2020 informujte e-mailem mateřskou školu o následném případném zájmu o docházku do mateřské školy od 24. 3. 2020. O dalším postupu budete informováni. Současně bude přerušeno vaření cizím strávníkům. Pokyny k čerpání "ošetřovného" naleznete v sekci Dokumenty - Základní škola.

Prosíme rodiče, kteří neobdrželi informační emaily od Základní školy Rozstání, nechť kontaktují školu na adresy: skola@skolarozstani.cz, zsrozst@posta.pvskoly.cz. Děkujeme.