Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace

Adresa

Rozstání 25, 79862

Kontakt

Tel.: +420 582 395 418

email: skola@skolarozstani.cz

 

IČ: 70983968

DIČ: CZ70983968

REDIZO: 600120236

Úvodní foto

Projekt EU 

Součástí projektu "Ovoce a zelenina do škol", kdy žáci dostávají zdarma ovoce, zeleninu a produkty z nich, jsou i tzv. doprovodná opatření. Škola zdarma obdržela dva košíky plné ovoce a zeleniny. Projekt je hrazen z prostředků Evropské unie a České republiky.

Žáci 3. a 4. ročníku absolvovali 4. 5. 2017 na Dětském dopravním hřišti v Prostějově 2. část dopravní výuky, kde žáci 4. ročníku úspěšně získali průkaz cyklisty.

Dne 2. 5. 2017 se uskutečnil zápis k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Rozstání.

V sobotu 29. 4. 2017 se uskutečnilo vítání nových občánků Rozstání, kde žáci Základní školy Rozstání vystoupili s připraveným kulturním programem.

Žáci Základní a mateřské školy Rozstání navštívili 25. 4. 2017 kino Metro 70 v Prostějově, kde shlédli  představení pražského divadla D5 "Čtyřlístek v pohádce".

V letošním roce probíhala "Velikonoční výstava 2017" pro veřejnost od 10. 4. do 12. 4. 2017. Výstava prací žáků Základní a mateřské škoy Rozstání se konala v budově základní školy.

Jmenovaný projekt se uskutečnil v mateřské škole pro děti a rodiče 12. 4. 2017.

Před příchodem Velikonoc žáci mateřské a základní školy pilně tvořili, aby svá díla mohli představit na "Velikonoční výstavě 2017" pro širokou veřejnost.

Všichni školáci a školkáčci absolvovali dne 6. 4. 2017 výchovný koncert konaný v budově mateřské školy.

Dne 3. 4. 2017 se uskutečnil zápis do 1. ročníku Základní školy Rozstání k plnění povinné školní docházky.

Žáci 1. - 4. ročníku Základní školy Rozstání se i letos zapojili do preventivního programu "Veselé zoubky" připraveného společností "dm drogerie markt s. r. o.". Akce proběhla 23. 2. 2017. Školáci absolvovali teoretickou výuku o zubech, vyplnili pracovní list, shlédli pohádkový příběh Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek a plnili úkoly na interaktivní tabuli. V závěru preventivního projektu všichni žáci získali dárkové taštičky plné péče o zoubky.

Děti Mateřské školy Rozstání oslavily masopust. Zavítaly také do záklaldní školy.

Na konci měsíce ledna 2017 obdrželi žáci Základní školy Rozstání za svou půlroční práci pololetní vysvědčení.

 

Ježíšek nezapomněl ani na školáky v základní škole. Dárky jim naložil 22. 12. 2016.

Vánoční výstava žákovských prací pro veřejnost proběhla ve dnech 19. 12. - 21. 12. 2016. I přes velkou nemocnost dětí při přípravách byla výstava velmi zdařilá.