děti

Telefon: 582 395 418
E – mail: vychovatelka@skolarozstani.cz


Adresa:
Rozstání 25
798 62 Rozstání
IZO: 118 900 196


Celková kapacita Šd:
25 žáků


Počet žáků ve školním roce 2019/20:
25 žáků


Typ školní družiny:
odpolední


Provozní doba:
11.30 – 15.00 hod


Školní družina má jedno oddělení s odpoledním provozem.
Výuka ve školní družině ve školním roce 2019/2020 probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu pro školní družinu pod názvem „Veselá škola“ č. j. ZSROZ/346/16 s platností od 1. 9. 2016.


Zaměstnanci:
Sedláčková Jitka, Mgr. – vychovatelka Šd

Foto 1
Foto 2
Foto 3