jídlo

Telefon: 582 395 418
E – mail: jidelna@skolarozstani.cz

Adresa:
Rozstání 25
798 62 Rozstání
IZO: 103 219 013
IČ provozovny: 1002547407

Celková kapacita ŠJ:
100 jídel

Počet stravovaných žáků ZŠ ve šk.roce 2019/20:

33

Počet stravovaných žáků MŠ ve šk.roce 2019/20:
28

Typ školní jídelny:
jídelna s vývařovnou.

Provozní doba:
11.00 – 14.00 hod.
Doba výdeje obědů cizím strávníkům: 11.00 – 11.20 hod.

Školní jídelna s kuchyní připravuje dopolední a odpolední svačinky pro MŠ, dopolední svačinky pro ZŠ a obědy pro celý subjekt. Školní jídelna zajišťuje vaření cizím strávníkům v rámci doplňkové činnosti – „hostinská činnost“.

Ceny stravného platné od 1. 11. 2017:
Upravené podle vyhlášky č. 107/2005 v platném znění

MŠ do 6 let:

celodenní
svačina
oběd
svačina
pit.režim
celkem
  
 8,- Kč
  18,- Kč
8,- Kč
4,- Kč
38,- Kč
  polodenní
svačina
oběd
pit.režim
celkem
  
8,- Kč
18,- Kč
3,- Kč
29,- Kč
  ranní
svačina
pit.režim
celkem

  
8,-Kč
2,-Kč

10,-Kč


MŠ od 7 let:

celodenní
svačina
oběd
svačina
pit.režim
celkem

  
8,- Kč
25,- Kč
8,- Kč
4,- Kč
45,- Kč

  polodenní
svačina
oběd
pit.režim
celkem
  
8,- Kč
25,- Kč
3,- Kč
36,- Kč

ZŠ do 10 let:

svačina
oběd
11,- Kč
25,- Kč

ZŠ od 11 let:

svačina
oběd
11,- Kč
28,- Kč

Cizí strávníci:

oběd 60,- Kč

Pitný režim 24 Kč/měsíc

Zaměstnanci:
Marková Jaroslava – vedoucí Šj 
Ambrožová Marie – kuchařka

Foto 1
Foto 2