méďa

Telefon: 582 395 424
E – mail: msrozstan@seznam.cz

                skolka@skolarozstani.cz

Adresa:
Rozstání 25
798 62 Rozstání
IZO: 107 610 639


Typ školy:
jednotřídní smíšené oddělení s celodenním provozem.


Provozní doba:
7.00 – 16.00 hod.


Celková kapacita MŠ:
30 dětí.


Počet zapsaných dětí ve šk.roce 2019/20:
28 pravidelný celodenní provoz.

MŠ má udělenou výjimku z počtu žáků nad stanovený povolený počet na dobu neurčitou.
Výuka v mateřské škole ve školním roce 2019/2020 probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu pod názvem „Kouzelné sluneční paprsky“ č. j. ZSROZ/290/16

s platností od 1. 9. 2016.


Zaměstnanci:
Kupková Anna – vedoucí učitelka
Zelinská Jitka – učitelka
Martinková Marie – školnice MŠ

Foto 1
Foto 2
Foto 3