kniha

Telefon: +420 582 395 418
E–mail: zsrozst@posta.pvskoly.cz

              skola@skolarozstani.cz

Adresa:
Rozstání 25
798 62 Rozstání
IZO: 102 579 989


Typ školy:
základní málotřídní s 1. stupněm = 1. až 4. ročník ve 2 třídách
Specializaci ZŠ nemá, rozšířená výuka zde není.


Provozní doba:
7.00 – 16.00 hod


Celková kapacita ZŠ:
55 žáků


Počet žáků ve školním roce 2019/20: 33
I.  třída (1. a 2. r.) –  19 žáků
II. třída (3. a 4. r.) –  14 žáků


Výuka v základní škole ve školním roce 2019/2020 probíhá podle vlastního školního vzdělávacího programu pod názvem „Veselá škola“ s platností od 1. 9. 2016, č. j. ZSROZ/201/16. Celý školní vzdělávací program je přístupný veřejnosti. Je uložen u ředitele školy a na chodbě školy.


Zaměstnanci:
Vystavělová Miloslava, Mgr. – ředitelka ZŠ a MŠ, třídní učitelka 3. a 4. ročníku
Bezděková Ivana, Mgr. – třídní učitelka 1. a 2. ročníku
Sedláčková Jitka, Mgr. – učitelka
Kratochvílová Marta – školnice ZŠ

Foto 1
Foto 2
Foto 3