Pro doplnění OSSZ Prostějov uvádí, že plánovaná rekonstrukce školy (příp. jiné plánované provozní akce) ani ředitelské volno nejsou důvody uvedené v ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (tj. havárie, mimořádné opatření při epidemii, jiná nepředvídaná událost), s nimiž je spojen nárok na ošetřovné. V tomto případě nejde o situaci nepředvídanou. Právní úprava zákonem č. 133/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tento rámec nepřekračuje. Doplňuje a konkretizuje výslovně podmínky nároku, ale vždy je váže k ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) bodu 1 (a 2) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

OSSZ Prostějov dále uvádí, že v případě, že i nadále bude pečující osoba /rodič, popř. osoba žijící v domácnosti/ pečovat o nezletilé dítě do 13 let věku dítěte, avšak odpadnou důvody pro tuto péči v souvislosti opatřeními proti šíření koronaviru SARS-CoV-2, v tomto případě z důvodu plánované rekonstrukce nebo z důvodu ředitelského volna, nenáleží za tyto dny ošetřovné.