Základní škola

Z důvodu nízkého počtu žáků po dohodě se zřizovatelem bude součást mateřská škola i nadále v období od 24. 3. 2020 do 1. 4. 2020 uzavřena. Do 1. 4. 2020 informujte e-mailem (ne telefonicky) mateřskou školu o následném případném zájmu o docházku do mateřské školy v období od 2. 4. 2020. O dalším postupu budete znovu informováni. Zákonní zástupci mohou v tomto období čerpat "ošetřovné".

Kontaktní e-maily: skola@skolarozstani.cz,

Z důvodu nízkého počtu žáků po dohodě se zřizovatelem bude součást mateřská škola v období od 17. 3. 2020 do 23. 3. 2020 uzavřena. Do 23. 3. 2020 informujte e-mailem mateřskou školu o následném případném zájmu o docházku do mateřské školy od 24. 3. 2020. O dalším postupu budete informováni. Současně bude přerušeno vaření cizím strávníkům. Pokyny k čerpání "ošetřovného" naleznete v sekci Dokumenty - Základní škola.

Prosíme rodiče, kteří neobdrželi informační emaily od Základní školy Rozstání, nechť kontaktují školu na adresy: skola@skolarozstani.cz, zsrozst@posta.pvskoly.cz. Děkujeme.

Ředitelka ZŠ Rozstání nově potvrzuje formuláře na ošetřovné elektronicky bez nutnosti dostavit se do školy. Žádosti o jeho vystavení zasílejte emailem. Další informace o ošetřovném naleznete v sekci Dokumenty - Základní škola.

Formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení" potvrzuje ředitelka školy na místě. Informace o ošetřovném v sekci Dokumenty - Základní škola.

Ředitelka ZŠ a MŠ Rozstání oznamuje, že na základě Mimořádného opatření MZ ČR bude součást základní škola od 11. 3. 2020 uzavřena na dobu neurčitou. Důrazně žádáme rodiče o kontaktování školy e-mailem na tyto adresy: zsrozst@posta.pvskoly.cz a skola@skolarozstani.cz. Takto budou poskytovány další bližší informace a domácí samostatná práce.

Dne 25. 2. 2020 se děti mateřské školy zúčastnily masopustního karnevalu v tělocvičně školy.

Dne 14. 2. 2020 zavítalo do ZŠ a MŠ mobilní planetárium s připraveným vzdělávacím programem.

Výroba královských korun žáky školní družiny v měsíci únor 2020.

Únorová divadelní představení probíhající v mateřské škole Rozstání.

Stránky