Základní škola

Také mateřská škola zahájila svoji činnost dne 1. 9. 2020.

Slavnostní zahájení školního roku 2020/21 v ZŠ Rozstání proběhlo 1. 9. 2020 na chodbě školy za účasti rodičů žáků 1. ročníku a zástupců Obce Rozstání.

Starší školáci uvítali prvňáčky připraveným programem.

Dne 26. 6. 2020 proběhlo slavnostní ukončení školního roku spojené s předáním závěrečného vysvědčení a vyhlášením vítězů ve sběrových aktivitách.

Žáci 4. ročníku obdrželi v upomínku na Základní školu Rozstání speciální trička.

V červnu se uskutečnilo pasování předškoláků na školáky v ZŠ a MŠ Rozstání.

Dne 25. 5. 2020 se většina školáků vrátila do lavic Základní školy Rozstání.

Pro doplnění OSSZ Prostějov uvádí, že plánovaná rekonstrukce školy (příp. jiné plánované provozní akce) ani ředitelské volno nejsou důvody uvedené v ustanovení § 39 odst. 1 písm. b) bod 1 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů (tj. havárie, mimořádné opatření při epidemii, jiná nepředvídaná událost), s nimiž je spojen nárok na ošetřovné. V tomto případě nejde o situaci nepředvídanou. Právní úprava zákonem č. 133/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tento rámec nepřekračuje.

 

Součást základní škola při Základní škole a mateřské škole Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace oznamuje otevření dne 25. 5. 2020.

 

 

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace rozhodlo po dohodě se zřizovatelem Obcí Rozstání o otevření součásti mateřská škola od 11. 5. 2020 při počtu nejméně 5 dětí.

 

Žádáme tímto rodiče o závazné přihlášení svého dítěte k docházce do MŠ nejpozději do středy 6. 5. 2020 e-mailem na adresu: msrozstan@seznam.cz nebo skola@skolarozstani.cz .

 se uskuteční v pondělí 4. 5. 2020 v průběhu dne. Bude obsahovat jen formální část bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců. Formuláře k zápisu (žádost o přijetí, čestné prohlášení o proočkování a dotazník pro rodiče) naleznete na www.skolarozstani.cz - v sekci Dokumenty - mateřská škola. K těmto formulářům (s uvedením data 4. 5. 2020) přiložte kopii očkovacího průkazu a kopii rodného listu bez nutnosti ověření. 

Přihlášku (5 tiskopisů) je možné doručit od dnešního dne do 4. 5. 2020:

- datovou schránkou na ZŠ a MŠ Rozstání

Stránky