Zápis k předškolnímu vzdělávání

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023v Základní škole a mateřské škole Rozstání,

okres Prostějov, příspěvková organizace.

Ředitelka Základní škola a mateřské školy Rozstání, okres Prostějov, příspěvkové organizace Mgr. Miloslava Vystavělová vyhlašuje výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2022/2023 a v souladu s ustanovením §183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. Školský zákon, zveřejňuje seznam uchazečů, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem:

Registrační číslo

Výsledek

1

přijat

2

přijat

3

přijat

4

přijat

5

přijat

7

přijat

8

přijat

10

přijat

11

přijat

Rozstání 31. května 2022

                                                                                      Mgr. Miloslava Vystavělová,ředitelka školy