Zápis k předškolnímu vzdělávání

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 v Základní škole a mateřské škole Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace.
Registrační číslo Výsledek
3 přijat
2 přijat
1 přijat
5 přijat
4 přijat

V Rozstání 1. června 2021
Mgr. Miloslava Vystavělová, ředitelka školy