Zápis k předškolnímu vzdělávání

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 v Základní škole a mateřské škole Rozstání,

okres Prostějov, příspěvková organizace.

Ředitelka Základní škola a mateřské školy Rozstání, okres Prostějov, příspěvkové organizace Mgr. Miloslava Vystavělová vyhlašuje výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 a v souladu s ustanovením §183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. Školský zákon, zveřejňuje seznam uchazečů, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem:

Registrační číslo

Výsledek

1

přijat

2

přijat

4

přijat

5

přijat

6

přijat

Rozstání 30. května 2023

                                                           Mgr. Miloslava Vystavělová,

        ředitelka školy