Zápis k předškolnímu vzdělávání

Výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025
v Základní škole a mateřské škole Rozstání,
okres Prostějov, příspěvková organizace.
Ředitelka Základní škola a mateřské školy Rozstání, okres Prostějov, příspěvkové organizace Mgr. Miloslava Vystavělová vyhlašuje výsledky přijímacího řízení k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025 a v souladu s ustanovením §183 odst.2 zákona č.561/2004 Sb. Školský zákon, zveřejňuje seznam uchazečů, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pod přiděleným registračním číslem:
Registrační číslo Výsledek
3 přijat
1 přijat
4 přijat
2 přijat
5 přijat
Rozstání 28. května 2024
Mgr. Miloslava Vystavělová,
ředitelka školy