Projekty

Školní mléko

Všichni žáci 1.- 4. ročníku Základní školy a mateřské školy Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace mají možnost odebírat mléčné výrobky v rámci programu „Školní mléko“. Žáci mají nárok na 1 mléčný výrobek týdně. Nárok na mléčný výrobek žáci nemají v době prázdnin, v době ředitelského volna apod. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Cílem projektu je snížení deficitu vápníku u dětské populace prostřednictvím konzumace mléka, mléčných výrobků a zlepšení stravovacích návyků dětí.

Ovoce do škol
Všichni žáci 1.- 4. ročníku Základní školy a mateřské školy Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace jsou zapojeni do projektu Evropské unie a České republiky „Ovoce do škol“. Žáci zdarma dostávají 1x týdně čerstvé ovoce, zeleninu a 100% ovocné či zeleninové šťávy. Vše bez konzervantů, přidaného cukru, soli, tuků a sladidel.

Cílem projektu je zvýšit u dětí oblibu ovoce a zeleniny, přispět ke změně jejich stravovacích návyků, tím bojovat proti dětské obezitě, a tak zlepšit zdravotní stav mladé populace. Druhotným efektem by mělo být celkové zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.

Ovoce do škol 

Zdravá záda
Základní škola a mateřská škola Rozstání, okres Prostějov, příspěvková organizace – součást základní škola je od roku 2007 zapojena do projektu „Zdravá záda“ pod záštitou KHS Olomouckého kraje, pracoviště Prostějov. Spočívá v používání velkých míčů k sezení v prevenci vadného držení těla. Z tohoto důvodu škola zakoupila rehabilitační velké míče všem žákům i pedagogům k sezení ve vhodných hodinách a také k pohybovým aktivitám v tělesné výchově apod.